Flyer-a eskuratu HEMEN >>

(*)

  • Irudi hauek aldaketak jasan ditzazkete tekniko, juridiko edo salmentagatik arrazoiengatik. 

  • Fatxaden, elementu komunen eta gainerako espazioen infografiak gutxi gorabeherakoak dira, eta proiektu teknikoetan aldatzen ahalko dira.
  • Infografietan agertzen diren mobiliario eta ekipamentuak ez daude prezio barruan. Kalitate memoria begiratu.

  • Prezioa LOTE bakarrari dagokio, etxebizitza, garaje eta trastelekua.

  • Prezio hauei dagokien  BEZ-a gehituko zaie.

  • Azalerak eraikitako metro karratuei dagokie.