ERAIKINA

Erdi Soto Solairua

(GARAJEAK + TRASTELEKUAK)

Sarbide bereizidun garaje itxia / Trasteleku itxia.

Planoa eskuratu >>

Behe Solairua

(LORATEGIAK + ETXEBIZITZAREN BEHE SOLAIRUA)

Honako hauek osatua: Ateondoa, sukaldea, egongela-jantokia, bainugela eta lehen solairura igotzeko eskailera.”

Planoa eskuratu >>

Lehen solairua

(ETXEBIZITZAREN LEHEN SOLAIRUA) 

Gelartea, 3 logela eta komuna lehen solairuan.

Planoa eskuratu >>