Atxikitako Familia bakarreko etxeak prezio tasatuan (Lorategiarekin)

Familia bakarreko etxeak 113 M2 (2 Solairutan) Ateondoa, sukaldea, egongela-jangela,

komuna eta eskillara behe solairuan,

gelartea, 3 logela eta komuna lehen solairuan.

Sarbide bereizidun garaje itxia.

Trasteleku itxia.

FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA  

LOTE bakoitzak etxebizitza+garajea+trastelekua ditu

PLANOA

OINARRIZKO PREZIOA

(BEZ-a Gehituko zaio)

EGOERA
Lote 1 Planoa Eskuratu 149.140,78 € Eskuragarri
Lote 2 Planoa Eskuratu 154.249,86 € Salduta
Lote 3 Planoa Eskuratu 149.390,54 € Eskuragarri
Lote 4 Planoa Eskuratu 148.813,50 € Eskuragarri
Lote 5 Planoa Eskuratu 153.018,27 € Salduta
Lote 6 Planoa Eskuratu 149.132,16 € Eskuragarri
Lote 7 Planoa Eskuratu 149.201,06 € Eskuragarri
Lote 8 Planoa Eskuratu 149.689,50 € Eskuragarri
Lote 9 Planoa Eskuratu 149.390,54 € Salduta